Οι καθηγητές μας είναι:

  • Πεπειραμένοι και φιλικοί
  • Επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και έχουν πτυχία Master
  • Μέλη επαγγελματικών οργανώσεων εκπαιδευτικών
  • Προσφέρει στους φοιτητές ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και δεξιοτήτων διδασκαλίας
  • Εξοικειωμένοι με τις προκλήσεις της εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας
  • Ανταποκρίνονται στις ατομικές μορφές μάθησης