ΑΓΓΛΙΚΑ

 

Η αγγλική γλώσσα, η οποία πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως η πρώτη κυρίαρχη γλώσσα, χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

 Αναμφισβήτητα είναι η κυρίαρχη γλώσσα της επικοινωνίας, του εμπορίου, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της διπλωματίας, της ψυχαγωγίας και του διαδικτύου.

Αποτελεί μια από τις συνολικά έξι επίσημες γλώσσες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μία από τις είκοσι τρεις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την μοναδική επίσημη γλώσσα της Κοινοπολιτείας των Εθνών.

Η γνώση της αγγλικής έχει καταστεί απαραίτητη σε ένα ευρύ εργασιακό φάσμα, και σε πολλές χώρες που δεν αποτελεί την επίσημη γλώσσα, είναι απαραίτητη ως προσόν για την εξεύρεση εργασίας.