ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

Η γερμανική γλώσσα είναι ομιλούμενη μητρική γλώσσα για 130 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Είναι η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας, της Αυστρίας και μία από τις επίσημες γλώσσες της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα γερμανικά είναι η γλώσσα του Mozart, του Beethoven, του Nietzsche, του Goethe, του Schiller, του Einstein και του Fraud.

Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος εταίρος της Ελλάδας και ότι πάνω από 180 γερμανικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην χώρα μας.

Επιπλέον η Γερμανία αποτελεί ελκυστικό τόπο για σπουδές εφόσον έχει πάνω από 340 Ανώτατα Ιδρύματα.