ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

 

 ΕΤΟΣ 2015-2016

 

Β1

Ανδριακοπούλου Βασιλική

Ανδριακόπουλος Παναγιώτης

 

 ΕΤΟΣ 2014-2015

 

Β2

Βέργος Θεοφάνης

Βέργος Πολύκαρπος 

 

ΕΤΟΣ 2013-2014

 

Β1

Βέργος Θεοφάνης