Οι καθηγητές της ΜΑΡΙΑ ΡΗΓΑΛΟΥ χρησιμοποιούν την τελευταία διδακτική μεθοδολογία καθώς και δοκιμασμένες τεχνικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών και την εμπιστοσύνη στη χρήση μιας ξένης γλώσσας.

Εμείς προσφέρουμε στους μαθητές μας μια σειρά μαθημάτων για διάφορους σκοπούς.

Στο σχολείο μας δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην σύνθεση των τμημάτων.

Τα τμήματά μας είναι αυστηρώς ολιγομελή με κοντινή ηλικία μεταξύ τους και με κοινό επίπεδο γνώσης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ροή αλλά και η μέγιστη απόδοση των μαθητών.

Τα τμηματά μπορούν να είναι απλά ή εντατικά ή ατομικά.