ΧΩΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

Έρευνες της Παιδαγωγικής και της Γνωστικής Ψυχολογίας αποδεικνύουν ότι η διδασκαλία γίνεται πιο ευχάριστη όταν πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον φιλικό αλλά και προσεκτικά σχεδιασμένο και εξοπλισμένο σύμφωνα με τις προσταγές της τεχνολογίας και της αισθητικής.

 

 

Στηριζόμενοι στην σπουδαιότητα της αμφίδρομης σχέσης μαθητή - καθηγητή οι αίθουσες μας εξασφαλίζουν την άμεση κάθε στιγμή επαφή με τον καθηγητή.

Όλες οι αίθουσες του σχολειού μας είναι κλιματιζόμενες και εφοδιασμένες με τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα όπως οι διαδραστικοί πίνακες (Smart Board) που μετατρέπουν το μάθημα σε μια μοναδική και συγχρόνως απολαυστική εκπαιδευτική εμπειρία.

Επιπλέον διαθέτουμε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα υπολογιστών (computer room) για την εξάσκηση των μαθητών στην διδασκόμενη ύλη γραμματικής αλλά και λεξιλογίου μέσω εκπαιδευτικού παιχνιδιού.

Η δανειστική μας βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία κλασσικά και σύγχρονα για όλα τα επίπεδα των γλωσσών που διδάσκονται καθώς και ξενόγλωσσες εφημερίδες, έντυπα και περιοδικά.